Adventure Never Ends!
Приключенията никога не свършват!

“The Starry Night” “Звездна Нощ”

Продуктови снимки, направени за “FREYWILLE”, използвайки тази невероятна колекция, вдъхновена от великия Вънсент ван Гог и неговата картина – “Звездна Нощ”

A product photo shoot, done by me for “FREYWILLE”, using the amazing collection, inspired from the amazing and great Vincent van Goth and his painting – “The Starry Night”

Продуктови снимки, специално направени за “MGGI Trading”, с допълнително добавен дизайн.

Product photo shoot, made for “MGGI Trading” with an added design